งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ติดตามผ่าน Facebook ได้ที่ Facebook Fan Page  เฉพาะเจ้าหน้าที่

Satrirachinuthit School

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่รวม 10 อันดับแรก

เลือกรายการที่ต้องการดู  (เทอม - ปีการศึกษา)